English
               
  Lifft i gludo preswylwyr    

Mae pob aelod o'r gweithlu wedi eu dewis oherwydd safon uchel eu gallu a'u hynawsedd arbennig.

Ynghyd â hyfforddiant mewnol mae'r gweithlu'n cael ei annog i fanteisio ar hyfforddiant allanol ychwanegol at safonau cenedlaethol (Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol).

   
             
      Staff yn helpu