English
       
 

Ceir ymweliadau rheolaidd gan y deintydd, y physiotherapydd a'r meddyg traed, ynghd â'r optegydd fel bo'r galw.

Mae'r rhan fwyaf o'r cleifion/preswylwyr yn derbyn gofal gan Feddyg Cyffredinol lleol o Feddygfa Pen Bryn, Dwyran. Mae modd hefyd i'r preswylwyr barhau dan oruchwyliaeth eu meddyg eu hunain os yw'r meddyg hwnnw/honno yn lleol ac yn fodlon galw.

Mae'r Meddyg Cyffredinol yn cynnal meddygfa yn y cartref unwaith yr wythnos ond gelwir arno fel bo'r angen.

Mae ystafell olchi dillad ar gael sy'n sicrhau gwasanaeth personol i'r preswylwyr.

Meddyg yn galw