English
     
Prif fynedfa Glan Rhos
cliciwch uchod am lun llawn
       
   

Tyddyn a adeiladwyd tua 200 mlynedd yn ôl oedd Glan Rhos. Fe'i gweddnewidwyd yn gartref nyrsio yn 1989.

Mae'r cartref yn sefyll mewn gerddi hardd, ar yr A4080, ar gyrion pentref Brynsiencyn, gydaf golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri ac o dir heddychlon Ynys Mon. Cliciwch yma am fap.

Mae'r cartref yn cael ei reoli gan y teulu Ombler, a gofal yw'r gair pwysig yng Nglan Rhos, boed hynny'n Ofal Nyrsio, Gofal Preswyl, Gofal Gorffwys dros dro neu Ofal Dyddiol.

Mae Glan Rhos wedi ei gofrestru dan 'Safonau Gofal am Ofal Nyrsio a Phreswyl'.

Mae croeso cynnes i bawb ddod i weld y cartref. Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad neu i drafod unrhyw fater pellach.

Ffôn: 01248-430607
e-bost: glanrhos@qcwales.co.uk

   

Nifer o ymwelwyr: