English
 

Ceir tair lolfa eang, ystafell fwyta a dwy ystafell haul. Mae genym hefyd ystafell trin gwallt; gyda thriniaethau ar gael unwaith yr wythnos.

Mae genym bump deg o ystafelloedd gwely sengl ac un ddwbl. Mae'r ystafelloedd i gyd wedi eu haddurno a'u dodrefnu i saflon uchel gyda chloch gymorth/argyfwng, gwres canolog a chyfleusterau ymolchi personol.

Mae dau lifft are gael i gludo'r preswylwyr i'r llawr cyntaf.

Ystafell sengl
cliciwch uchod am lun llawn
 
 

Ceir cyfarpar codi ymhob ystafell 'folchi i hwyluso'r gwaith o fwynhau'r baddon.

Yn unol â Deddf Ewropeaidd mae cyfarpar mecanyddol ar gael i gynorthwyo staff gyda chodi a symud cleifion yn ddiogel.

Mae system darganfod tân llawn yn y cartref.